2005, Voor joker gezet

Een donkerbruin dorpscafé. De waard en zijn vrouw, vaste gasten. Kleurrijke figuren met hun eigenaardigheden en bijzondere karkatertrekken.
Ze kennen elkaar door en door en zitten samen in de visclub.
Dan zijn daar ineens twee vreemde eenden in de bijt. Een louche figuur en een dame van “twijfelachtige reputatie”.
Er wordt ingebroken bij juweliers in de buurt en ook in het café gebeuren vreemde dingen; zelfs geweld wordt niet geschuwd.
U kunt getuige zijn van de vele verwikkelingen die door de gebeurtenissen worden veroorzaakt.
Wat de joker er mee te maken heeft zal ik u vertellen, ……..ach nee, u ziet het vanzelf, dat is veel leuker.

In de afgelopen maande hebben de leden van “tot leeringhe ende Vermaeck”hard gewerkt om vandaag voor u het blijspel “Voor joker gezet”van Theo Akkermans op te kunnen voeren.
Volgens mij zijn ze daarin ruimschoots geslaagd en als u net zoveel plezier beleeft aan de uitvoering als ik heb beleefd bij de voorbereiding ervan, dan heeft u een prima avond.
Ik wens u een genoegelijke avond toe.

Hans Boon, regisseur

 

Wal, Kastelijn Jan van Zetten.
Zus, zijn vrouw Nelleke van de Velde.
Buurvrouw Haneveer, werkster Anneke Koole.
Sjarel, haar man Aart-Jan Joosse.
Nieske, vaste klant Dingeman de Visser.
Lieske, zijn vrouw Marian Geerse.
Mieke Muizelaar, exentriek vrouwtje Charlotte van de Vijver.
Jolanda, een “lichtekooi” Anita Mampaey.
Pieter Heeren, haar “keurige” vriend Sjaak van Vlaanderen.
Regie: Hans Boon.
Grime: Wilma Coppoolse.
Souffleurs: Ineke Polderman en Loes Henning.
Decor: Ko Polderman en Bram van Lomwel.
Belichting: Ko Polderman en Bram van Lomwel.
Schrijver: Theo Akkermans.


DSC_2049 edit

DSC_2063 edit

DSC_2065edit

DSC_2075edit

DSC_2088editTheaterhoofden.png