Historie

Toneel in Veere
De oorsprong: In het najaar van 1962 werd door de Nederlandse Christelijke Vrouwenbond, afdeling Veere, besloten om op de te houden jaarvergadering in februari 1962 een toneelstuk op te voeren. Uit te voeren door eigen leden, maar wel gemengd toneel voor dames en heren waarbij men de voorkeur aan gaf echte heren in te schakelen en geen dames vermomd als heer te laten optreden.
De eerste 5 stukken werden uitsluitend op die avonden gespeeld met het resultaat dat ook buiten Veere belangstelling bestond voor het spel, zodat er uitnodigingen kwamen om ook elders op te treden.
Op 3 april 1967 werd opgericht de toneelvereniging die de naam kreeg:

“TOT LERINGHE ENDE VERMAECK”

Een vereniging zonder statuten en reglementen, gebaseerd op een vriendschappelijke basis om samen door inspanning ontspanning te zoeken, als amateurs bij te dragen aan de cultuurbeoefening in de regio.
Jaarlijks wordt een stuk ingestudeerd en nadat door bestuur en regisseur een geschikt stuk is gevonden beginnen de repetities in het najaar.
In de maanden februari,maart en april d.a.v. worden de meeste uitvoeringen gegeven. Het spel wordt gebracht op feestavonden van diverse verenigingen op verschillende plaatsen.
Coulissen ,meubilair en kleding worden jaarlijks aangepast aan het te spelen stuk.
Aan het eind van het seizoen wordt het stuk opgevoerd in het verenigingsgebouw in Veere voor publiek dat hiervoor interesse heeft. Altijd met bal na.
Na beëindiging van elk seizoen kijken we gezamenlijk nog eens om, bij een drankje en een etentje buitenhuis.
Op dit ogenblik hebben we 11 leden.

Theaterhoofden.png